Dofinansowanie zewnętrzne

Asklepios Technologies Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie w spółce ASKLEPIOS TECHNOLOGIES innowacyjnej technologii bezinwazyjnego liftingu twarzy szyi i dekoltu i zaoferowanie na jej podstawie nowej innowacyjnej usługi kosmetyczno-medycznej”.


Głównym celem projektu jest wdrożenie w spółce innowacyjnej technologii bezinwazyjnego liftingu twarzy, szyi i dekoltu, opartej o technikę zwiększania nasycenia kolagenem tkanek, zwłaszcza skóry. Kompleksowa realizacja projektu pozwoli firmie osiągnąć założone cele:

1. Dywersyfikację działalności;
2. Stworzenie nowych miejsc pracy z uwzględnieniem polityki równych szans;
3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa;
4. Dynamiczny rozwój firmy.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 381 275, 00